Postala röster

Trots att EasyVote är ett digital valsystem är det svårt att nå 100% datortäthet hos era röstberättigade. Därför har vi tagit fram ett upplägg för hur ni kan erbjuda postal röstning.

Vi förespråkar den så kallade kuvert-i-kuvert-modellen, som innebär att de röstberättigade avger sina röster i ett inre kuvert, på vilket en identifieringsnyckel skrivs. Detta kuvert omsluts sedan av ett yttre kuvert som skickas till er.


Verifierad autentisering

Vid registrering av postala röster görs detta av administratörer parvis. Vill en administratör avlägga postala röster åt en röstberättigad, måste denna inloggning verifieras av en annan behörig adminisratör. Man kan enkelt i efterhand båda spåra vilken administratör som har avlagt en enskild poströst, samt vilken administratör som verifierade detta.