Valhemligheten – En av plattformens grundstenar

Grundregeln är egentligen rätt enkel. Det är bara den röstande som ska veta om dess individuella röst. Som i ett riksdagsval enligt den svenska modellen läggs den röstandes röst i en urna tillsammans med flera andra – nästintill omöjlig att särskilja från de röster som redan ligger i urnan.

Vi har digitaliserat denna process och med olika typer av symmetriska och asymmetriska krypteringsalgoritmer samt ett unikt tänk gällande hanteringen av rösten och den röstande har vi säkerställt att det inte går att göra en koppling mellan de två.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om hur vi har löst detta i EasyVote.