Valhemligheten – En av plattformens grundstenar

Grundregeln är egentligen rätt enkel. Det är bara den röstande som ska veta om dess individuella röst. Som i ett riksdagsval enligt den svenska modellen läggs den röstandes röst i en urna tillsammans med flera andra – näst intill omöjlig att särskilja från de röster som redan ligger i urnan. Dessutom kan en röstande – fram tills valdagen – förtidsrösta och på så sätt ändra sin röster.

Denna process är svår att digitalisera. Så länge en relation mellan den röstande och dess röster existerar – då existerar även en relation som går att spåra. Däremot kan man göra denna spårning så svår som möjligt – med olika typer av symmetriska och asymmetriska krypteringsalgoritmer.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om hur vi har löst detta i EasyVote.