Anpassa EasyVote efter era behov – inte tvärtom

Produkten är modulärt byggd, vilket innebär att ni enkelt kan komplettera basprodukten och skräddarsy den efter just er behovsbild.

Många organisationer har ett tydligt demokratisk behov - ofta styrda av stadgar eller ett regelverk i grund och botten. Med EasyVote får ni en produkt som kan anpassa sig efter era behov – inte tvärtom.

Oavsett om era val ämnas hållas publikt över internet, i en vallokal eller båda delar – så kan EasyVote uppfylla era krav!