Vad passar er bäst?

Det finns mängder av olika val och resultatsberäkningsmodeller. Vi har flera av dem! Är det individer eller åsikter man ska välja? Vill ni kanske att kandidaterna ska få presentera sig på egna profilssidor?

Ni konfigurerar lätt upp de olika faktorerna för att skäddarsy ert val i EasyVote. Har ni önskemål som inte uppfylls i dagens version av EasyVote så löser vi det. Vi har goda referenser från anpassningar i olika kundprojekt.


Autentiseringsprocessen

Beroende på vika uppgifter ni har om de röstande kan ni välja autentiseringsmodell. I EasyVote finns flera olika modeller att välja mellan – bland annat BankID eller t ex tvåstegsautentisering med engångskoder via SMS eller e-post (sk OTP-inloggning).

Vi hjälper även till med att bygga kundspecifika autentiseringsmodeller baserat på de uppgifter som ni som kund faktiskt har. Detta kan exempelvis handla om integrationer direkt mot ert medlemsregister.


Vad ska väljas?

Det finns flera olika typer av val. Vill ni att den röstande ska välja mellan två, eller flera, enskilda objekt, eller kanske ska den röstande sortera kandidaterna?

Vi har erfarenheter av flera olika valprocesser och har redan implementera några av dem i EasyVote. Givetvis löser vi även era unika krav om dessa inte redan uppfylls i plattformen.


Resultatberäkningsmodellen

Tänk efter före! Det finns flera olika sätt att beräkna röster på. Baserat på er valprocess erbjuder EasyVote de vanligaste sätten att göra röstberäkningarna på.

Håller ni t ex ett sorteringsval för att sammanställa en lista, kan ni med fördel använda våra implementationer av Borda count eller Instant-Runoff voting (IRV). Läs mer om våra resultatsberäkningsmodeller under Efter valet / Resultberäkning.