Fackförbund och a-kassor

I organisationer som tydligt arbetar för medlemsnytta är den demokratiska processen central. Däremot är det inte helt tydligt alla gånger hur man som medlem kan vara med och påverka. Under den senaste tiden har vi sett ett stort intresse från just den här typen av organisationer att ta ett krafttag för att öka demokratin.

Med EasyVote kan man enkelt hantera hantera alla val inom organisationen – oavsett om det är rikstäckande val eller bara inom en enskild sektion/klubb.

Tydligare roller som återspeglar den organisatoriska hierarkin hjälper till för att se till att verktyget blir väl använt inom hela organisationen.

Vad tycker kunderna?