Politiska partier

Inom politiken sker det många val, förutom de klassiska till kommunen, landstinget och staten. Ofta hålls medlemsomröstningar om allt från tillsättande av positioner till platsbestämmande av listor på valsedlar.

EasyVote har trots sin korta existens en gedigen historia inom denna typ av organisation. I och med våra vallokalsförsök 2010 skapade vi oss den organisatoriska erfarenheten för att förstå hur e-val kan implementeras i den demokratiska processen inom olika politiska partier.