Politiska partier

Inom politiken sker det många val, förutom de klassiska till kommunen, landstinget och staten. Ofta hålls medlemsomröstningar om allt från tillsättande av positioner till platsbestämmande av listor på valsedlar.

EasyVote har en gedigen historia inom denna typ av organisation. I och med våra vallokalsförsök redan 2010 har vi skapat oss den organisatoriska erfarenheten för att förstå hur e-val kan implementeras i den demokratiska processen inom olika politiska partier.

Vad tycker kunderna?