Färdigberäknat inom några sekunder!

Glöm nätter av resultatberäkningar! Oavsett om ni beräknar röster med Boarda count eller Instant-Runoff voting (IRV) gör EasyVote arbetet åt er inom några sekunder.


Transparens och tydlighet

Vi vill att ni ska känna er trygga med att resultatet från beräkningen är så tydligt som möjligt. Exempelvis så redovisas utgången av varje enskild runda vid beräkning med IRV.


Modulär resultatberäkning

Önskar ni använda en annan resultberäkningsmodell, eller vill ni presentera resultatet på ett annat sätt? Resultatberäkningen i EasyVote är modulärt byggd, och vi kan således implementera era specifika önskemål.


IRV

Instant-Runoff voting är en algoritm framtagen för att minska risken för oavgjorda val.

Borda count

Varje position poängbestäms och kandidaternas poäng sammanräknas.