Förmedla kunskapen om verktyget

Dina medarbetare är din viktigaste resurs. Med en välutbildad personal kommer arbetet före, under och efter valet att förenklas betydligt.


Delegera arbetsuppgifter

I EasyVote finns flera administratörs- och valberedarfunktioner som med fördel kan delegeras ut på olika individer. Vissa personer ska kanske bara kunna administrera valen, medan andras roll är att granska kandidatprofilerna.


Utbildningstillfällen

Vi håller regelbundet utbildning i basfunktionerna i EasyVote. Om ni önskar en skräddarsydd utbildning för just er ordnar vi givetvis även det.

Skräddarsy utbildning

Vill ni gå på djupet i EasyVote? Inga problem! Vi skräddarsyr utbildningarna så att ni får ut maximalt av er e-valssatsning. Kontakta gärna oss för mer information.

Utbildningstillfällen

Vi anordnar löpande utbildnigsträffar i våra lokaler i Stockholm. Dessa träffar ämnar utbilda i standardfunktionallitet i produkten. Kontakta gärna oss för mer information om kommande tidpunkter.

Onlineutbildning

I många organisationer är medarbetarna utspridda på olika fysiska platser. Därför genomför vi även onlineutbildningar, där deltagarna har möjlighet att vara lika delaktiga som vid en fysisk utbildningsträff.