Vad är en röstlängd?

De som är berättigade att rösta till ett val tillhör valets sk. röstlängd. Röstlängden är alltså en lista över de individera som får rösta i det aktuella valet. I denna röstlängd blir man som röstande avprickad av valförättaren när man har avlagt sin röst. I e-val agerar valplattformen valförättare och prickar automatiskt av de röstande i röstlängden för det aktuella valet.

Det är förhållandet mellan antalet individer i röstlängden och de faktiskt antal röstande som ger valets valdeltagande.


Identifiering av röstlängd

Det finns flera sätt att identifiera röstlängden. Vissa medlemsorganisationer har redan färdiga register över de röstberättigade. Men i vissa fall vet man kanske ännu inte vilka som ska få rösta i valet – eller vill kanske tom att de röstande aktivt ska få anmäla sig för att få rösta.


Statisk eller dynamisk röstlängd

I vissa fall kanske man löpande vill komplettera röstlängden under det att valet pågår. I andra fall har man bestämt att röstlängden bestäms ett givet tillfälle inför valet.