Föreningar

I Sverige har vi en stolt föreningstradition. De flesta svenskar påverkas direkt eller indirekt utav de beslut som fattas inom olika medlemsorganisationer – allt från den lokala ridklubben till bostadsrättsföreningen.

I och med att folk blir mer och mer stressade och värderar sin egentid mer och mer får medlemsmöten runt om i landet färre och färre deltagare. Detta kan påverka demokratin i organisationen då det ofta är samma individer som dyker upp för medlemsmötena.

Med EasyVote får medlemsorganisationerna ett kraftfullt verktyg som bistår den viktiga diskussionen på medlemsmötena med möjligheten att rösta hemifrån.