Plattformen där säkerheten är det centrala

Ett valsystem blir aldrig säkrare än sin svagaste komponent. Därför har vi säkrat upp varje steg i hela valprocessen.

Vi har arbetat hårt för att EasyVote ska vara ett säkert valsystem. Som exempel använder vi bara välanvända och dokumenterat säkra krypteringsalgoritmer.


Säkerheten slutar inte vid applikationen

Något som ofta glöms bort i sammanhanget är att även säkra upp den infrastruktur som krävs runt en fungerande applikation. Vad spelar säkerheten egentligen för roll om man inte även hanterar t ex backuper och releasesättningar varsamt?

All trafik transporteras över krypterade protokoll och t ex backuper är enbart åtkomliga lokalt i interna nät. Alla servrar har restriktivt satta hård- och mjukvarubrandväggsregler som enbart godkänner trafik enligt tydligt specificerade krav.

SSL-certifikat

All kommunikation mellan klienten och våra servrar är alltid kryperad med SSL-certifikat. Vi tillhandahåller som standard ett wildcardcertifikat, men välkomnar gärna er som kund att använda ett eget EV-certifikat.

Modulär autentisering

Beroende på vilka krav du som kund har, hjälper vi er sätta en rimlig nivå på autentiseringen till EasyVote. Oavsett om ni önskar OTP-inloggning, Bank-Id eller koppling mot ert AD så hittar vi lösningen för er!

Händelser

Alla händelser som inträffar i EasyVote loggas och kan överskådas och spåras tillbaka till den användare som utförde händelsen. Givetvis loggas inte känsliga händelser, t ex vem som har lagt vilken röst.