Medlemsorganisationer

Idag används EasyVote av flertalet medlemsorganisationer och kooperativ. Vinstdrivande eller inte så har de alla samma grundstomme, de styrs av sina medlemmar och medlemmarnas röster måste göras hörda.

Detta gäller oavsett om organisationen har medlemmar som är privatpersoner, småföretagare eller bolag med tusentals anställda. Vi hjälper alla typer av organisationer att säkerställa sin demokrati.