Samlade frågor och svar om EasyVote

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om EasyVote. Vi kommer löpande att komplettera denna FAQ med mer frågor då dessa uppkommer. Saknar du svar på just din fråga? Tveka då inte att kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du i sidfoten på den här sidan.


För den röstande

Säkerhet

Vi för alltid en diskussion med våra kunder om vilken inloggningsmodell som är mest passade för dem och deras slutanvändare. I denna diskussion tar vi alltid hänsyn till att hålla en så hög säkerhetnivå som möjligt.

Vi lagrar aldrig känsliga personuppgifter och för oss är det viktigt att både vi och våra kunder följer de riktlinjer som Datainspektionen har satt upp inom ramen av Personuppgiftslagen (PUL).

Vill du veta mer om en specifik inloggningsmodell? Kontakta oss så berättar vi mer!

För oss är bevarandet av valhemligheten en hjärtefråga. Vi ser att den mest grundläggande poängen med ett webbaserat valsystem är att man bevarar valhemligheten.

Vi lagrar aldrig information om den röstande och dess röster i relation. Vår metod kan likställas vid hur det fungerar vid Riksdagsvalet i Sverige. Samtidigt som du lägger dina röster i en förseglad urna, identifierar du dig för valförättaren för avprickning i röstlängden.

Eftersom vi "prickar av" den röstande samtidigt som vi lägger dess röster i den digitala "urnan" säkerställer vi att inga röster tappas bort. Lyckas systemet inte att pricka av den röstande, kommer således inte heller dess röster att placeras i valurnan.

Kontakta gärna oss för dokumentation på hur vi bevarar valhemligheten.

Enda sättet någon annan kan avlägga röster i ditt namn är om någon haft tillgång till dina inloggningsuppgifter. Börja med att fundera på hur dessa eventuellt kan hamnat i orätta händer.

Logga sedan in i EasyVote med dina inloggningsuppgifter och se efter om röster har blivit lagda i de aktuella valen.

Om du nu skulle se att röster har blivit lagda i val som du vet att du inte själv har avlagt - kontakta då snarast anvisad kontaktperson inom din organisation.

Mitt deltagande

Direkt när du loggar in i EasyVote kommer du till en lista som visar dina aktiva val. Du finner även denna lista under menyvalet "Mina val".

Det finns flera sätt du kan hitta dina kandidater på. Bland annat kan du söka och filtrera fram intressanta kandidater på en särskild söksida.

Du kan även leta rätt på det val du vill hitta kandidater för, och överblicka alla valets kandidater på valsidan.

För kandidaten

Presentation

Tanken är att EasyVote ska fungera som en marknadsföringskanal för dig som kandiderar. När du väljer att kandidera till ett val i EasyVote får du möjligheten att skapa en publik kandidatsida. Din kandidatsida får en publik adress (url) och röstande kan hitta dig i sökresultat och på valsidorna.

Det väljer du själv när du kandiderar. Vi varje kandidering får du valet att kandidera publikt eller privat. Det är bara publika kandidaturer som visas publikt på internet. Privata kandidaturer visas bara i röstningsskedet och för valberedaren.

Nej. Vi lagrar aldrig information om vilka som besöker en profil. Detta ser vi som en del i att bevara valhemligheten för den röstande.

EasyVote stödjer bitmap-bilder i formaten JPEG, PNG och GIF. Profilbilder skalas automatiskt om för att passa i olika sammanhang.

Det som däremot kan vara bra att tänka på är att skicka upp en så kvadratisk bild som möjligt. Alla profilbilder läggs nämligen i kvadratiska behållare.

Som standard får filen som skickas upp maximalt vara 5MB. Detta kan dock variera mellan olika installationer av EasyVote.

För valberedaren

Redigera val

Ja. Om en användare endast har rollen "valberdare" får han/hon endast tillgång till valberedningsfunktioner som att t.ex. skapa, uppdatera och starta val.

Användare som tilldelas rollen "administratör" får tillgång till samtliga administratörsfunktioner i EasyVote. En adminstratör kan tilldela andra användare och valberederare rollen som administratör.

För administratören

Säkerhet

Vi förespråkar att man använder en så hög säkerhetsnivå i inloggningsprocessen för administratörer som möjligt. Även om man använder en klassisk "användarnamn/lösenord"-inloggning för de röstande, kan man kräva att administratörer använder EasyVotes 2-stegsautentisering med engångskoder via SMS.

Ja, vi förespråker den sk "kuvert-i-kuvert"-metoden. Med denna metod kan två administratörer tillsammans avlägga rösterna åt en poströstande i EasyVote.

Kontakta oss gärna för mer information kring hur processen går till för att skapa en så säker och totalt anonym poströstning som möjligt.

Först och främst bör ni fundera över vilka uppgifter ni absolut måste importera. Vissa autentiseringsmetoder kräver t ex mobiltelefonnummer och e-post.

Har ni inga såna direkta krav - kanske det är bättre att importera så lite som möjligt (t ex enbart ett unikt ID per medlem) - för att sedan låta era medlemmar själva bestämma vilken information de vill publicera. Givetvis bör denna publicering omfattas av information om personuppgiftslagen (PuL).

Om ni måste importera känsliga uppgifter ställer det vissa krav på er. Kontakta gärna oss för råd om hur ni bör göra.

För teknikern

Hosting

Ja, EasyVote erbjuder flexibla hostingmöjligheter. Ni kan drifta EasyVote på era egna virtuella eller fysiska serverar inhouse eller i molnet.

EasyVote är byggt för att skala och ni kan börja med en server och allt eftersom skala upp efter era behov. EasyVote stödjer lastbalansering och klustring av webbserverar och databasen kan nyttja replikering eller sharding (vid extremt stora datamängder) beroende på vilken infrastuktur som passar er bäst.

Som produktionsserver rekomenderar vi Windows Server 2012 med den senaste versionen av .NET framework.

Kontakta oss så berättar vi mer kring de tekniska bitarna!

Eftersom man kan hosta EasyVote själv som kund - så hjälper vi er gärna att sätta upp en instans av EasyVote som enbart är tillgänglig inom ert egna kontorsnät.

Ja. Som standard omkapslas alla våra kunder av ett sk. wildcard-certifikat där vi står som ägare. Vill ni använda ett eget certifikat kan detta givetvis göras inom ramen för vår hosting. Väljer ni att hosta EasyVote själva ansvarar ni helt för vilket certifikat som används.