Samlade frågor och svar om EasyVote

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om EasyVote. Vi uppdaterar löpande denna FAQ med frågor då dessa uppkommer. Saknar du svar på just din fråga? Tveka då inte att kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du i sidfoten på den här sidan.


För den röstande

Säkerhet

Vi för alltid en diskussion med våra kunder om vilken inloggningsmodell som är mest passade för dem och deras slutanvändare. I denna diskussion tar vi alltid hänsyn till att hålla en så hög säkerhetsnivå som möjligt.

Vill du veta mer om en specifik inloggningsmodell? Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi lagrar allt vårt data inklusive personuppgifter inom Sverige. För oss är den en självklarhet att följa GDPR i största möjlig mån och att alltid hålla oss uppdaterade kring nya riktlinjer och lagar.

Vill du veta mer om hur vi lagrar personuppgifter? Kontakta oss så berättar vi mer!

För oss är valhemligheten en hjärtefråga. Vi ser att den mest grundläggande poängen med ett webbaserat valsystem är att bevara valhemligheten.

Vi använder oss av starka och välbeprövade krypteringsalgoritmer där EasyVote själv inte kan dekryptera rösterna utan att nycklar tillhandahålls från kunden.

Vi prickar av den röstande samtidigt som vi lägger dess röster i den digitala urnan, på detta sätt säkerställer vi att inga röster tappas bort. Lyckas systemet inte att pricka av den röstande, kommer således inte heller dess röster att placeras i valurnan.

Kontakta gärna oss för mer information kring hur vi bevarar valhemligheten. På vår blogg hittar du mer information kring valhemligheten i EasyVote.

Enda sättet någon annan kan avlägga röster i ditt namn är om någon haft tillgång till dina inloggningsuppgifter. Börja med att fundera på hur dessa eventuellt kan hamnat i orätta händer.

Logga sedan in i EasyVote med dina inloggningsuppgifter och se efter om röster har blivit lagda i de aktuella valen.

Om du nu skulle se att röster har blivit lagda i val som du vet att du inte själv har avlagt - kontakta då snarast anvisad kontaktperson inom din organisation.

Mitt deltagande

Efter att du loggat in i EasyVote kommer du en sida som visar ett par listor med val i olika skeden. Du finner dina val att rösta i under tabben "Val att rösta i". Du kan alltid komma tillbaka till sidan med vallistorna genom att klicka på ”Alla val” i toppmenyn.

För kandidaten

Presentation

Alla användare i EasyVote kan när som helst skapa en kandidatsida. Detta gör du genom att klicka på användarikonen och sen välja ”Skapa kandidatprofil”. På kandidatprofilen kan du fylla i den information som du önskar presentera för de röstande.

Din kandidatprofil visas endast för de röstande som är med i de röstlängder till de val som du kandiderar till.

Nej. Vi lagrar aldrig information om vilka som besöker en profil. Detta ser vi som en del i att bevara valhemligheten för den röstande.

EasyVote stödjer bilder i formaten JPEG, PNG och GIF. Profilbilder skalas automatiskt om för att passa i olika sammanhang.

Det som däremot kan vara bra att tänka på är att skicka upp en så kvadratisk bild som möjligt. Alla profilbilder läggs nämligen i kvadratiska behållare.

Som standard får filen som skickas upp maximalt vara 5MB. Detta kan dock variera mellan olika installationer av EasyVote.

Ifall du inte kan ladda upp en profilbild på din kandidatprofil så kan det beror på att din organisation inte tillåter bilder på kandidater.

För valberedaren

Redigera val

Ja. Om en användare endast har rollen "Valberdare" får han/hon endast tillgång till valberedningsfunktioner som att t.ex. skapa, uppdatera och starta val.

Användare som tilldelas rollen "Administratör" får tillgång till samtliga administratörsfunktioner i EasyVote. En adminstratör kan tilldela andra användare och valberederare rollen som administratör.

För administratören

Säkerhet

Ja, vi förespråker den så kallade "kuvert-i-kuvert"-metoden. Med denna metod kan två administratörer tillsammans avlägga rösterna åt en poströstande i EasyVote.

Kontakta oss gärna för mer information kring hur processen går till för att skapa en så säker och totalt anonym poströstning som möjligt.

För teknikern

Hosting

Ja, EasyVote erbjuder flexibla hostingmöjligheter. Ni kan drifta EasyVote på era egna virtuella eller fysiska serverar inhouse eller i molnet.

EasyVote är byggt för att skala och ni kan börja med en server och allt eftersom skala upp efter era behov. EasyVote stödjer lastbalansering och klustring av webbserverar och databasen kan nyttja replikering eller sharding (vid extremt stora datamängder) beroende på vilken infrastuktur som passar er bäst.

Som produktionsserver rekomenderar vi senaste versinen av Windows Server med den senaste versionen av .NET framework.

Kontakta oss så berättar vi mer kring de tekniska bitarna!

Eftersom man kan hosta EasyVote själv som kund - så hjälper vi er gärna att sätta upp en instans av EasyVote som enbart är tillgänglig inom ert egna kontorsnät.

Ja. Som standard omkapslas alla våra kunder av ett så kallat wildcard-certifikat där vi står som ägare. Vill ni använda ett eget certifikat kan detta givetvis göras inom ramen för vår hosting. Väljer ni att hosta EasyVote själva ansvarar ni helt för vilket certifikat som används.