Öka valdeltagandet med vallokaler

Alla har inte möjlighet att rösta över internet. Komplettera då tjänsten med våra vallokalsfunktioner. Oavsett om ni väljer att hålla en öppen vallokal under två veckor (t ex på ert kanslikontor) eller om ni kommer att ha en fysiskt träff under just en enskild dag - är vallokalen lika enkel att sätta upp.

EasyVote är helt responsivt. Det innebär i korta drag att applikationen fungerar lika bra oavsett om du nyttjar den på en dator, en surfplatta eller i en smartphone. På så sätt blir tio internetuppkopplade surfplattor tio potentiella röstbås!


E-val för förtidsröster

I många val använder man e-valets möjligheter för förtidsröstning - men valet i lokal under en specifik valdag innebär den slutgiltiga rösten. Givetivs kan ni även använda EasyVote för detta ändamål.


E-val i intranät

För ytterligare säkerhet kan ni sätta upp en instans av verktyget i ert interna nät (eller i t ex vallokalen) för att uppnå total sekretess. Detta innebär att trafiken mellan valbåsen (klienten) och EasyVote (servern) går aldrig över det öppna internet.