Projektet som blev en produkt

EasyVote är resultatet av ett snart 4 årigt projekt tillsammans med ett av Sveriges största riksdagspartier. Redan i samband med EU-parlamentarikervalet 2009 byggdes embryot till vad som skulle bli en av Sveriges första, större valplattformar som används inom politiska sammanhang.


Höga ambitioner från start

Grundtanken med EasyVote är väldigt enkel och produkten ämnas vara svaret på en väldigt enkelt fråga: Hur kan med teknikens hjälp öka demokratin inom en organisation? Men detta sagt löser inte EasyVote alla problem - men målet är satt, ambitionen är hög och tillsammans med våra kunder hoppas vi kunna närma oss det med stormsteg.


The ignorance of one voter in a democracy impairs the security of all.

John F. Kennedy

Tidslinje

Arbetet startar

Vårt arbete med EasyVote började i och med valet till EU-parlamentet 2009. Ett av Sveriges riksdagspartier hade ett tydligt önskemål om att låta deras medlemmar rösta internt för att fastställa partiets publika lista till EU-parlamentet. Vid just detta tillfälle användes en av våra andra produkter – enkätverktyget InSurvey – som efter lite modifiering kunde uppfylla kundens krav.

EasyVote i vallokal

I samband med valåret 2010 byggde ett helt nytt system upp – EasyVote. Tanken med produkten var att ersätta den traditionella omröstningen på partiets medlemsmöten med digital teknik. Produktens syfte var enbart att användas i vallokal – med ett pekskärmsgränssnitt för de röstande och streckkodsbestyckade röstkort.

Detta var vårt första publika "försök" inom e-demokrati som föll väl ut.

Planeringsarbetet fortsätter

Under åren 2011-2012 påbörjades planeringsarbetet för vad som skulle bli en helt ombyggd produkt för e-val. Tillsammans med drivande krafter inom ett av sveriges riksdagspartier planerades en helt ny produkt efter deras behov. Behovsbilden var klar. Organisationens struktur var hierarkisk och val skulle kunna hanteras i alla nivåer av strukturen. Alla medlemmar ska kunna komma till tals.

Produktionssättning av den nya versionen

Produkten produktionssätts för första gången i sin nya skepnad och får sitt genombrott. Redan under utvecklingsarbetet av basfunktionerna av produkten hoppar nästa riksdagsparti på. Även andra typer av organisationer visar stort intresse för produkten.

Tredje riksdagspartiet!

Under hösten 2014 tecknar vi avtal med ett av sveriges största riksdagspartier. Partiet i fråga använder EasyVote för interna val inom organisationen.

Vad tycker kunderna?