Cloud Connected Sweden AB

Vi är ett produktutvecklingsföretag. Hundratusentals personer i privat, ideell, kommunal och statlig verksamhet använder våra plattformar online. Vi har sedan starten varit väldigt lyhörda på våra kunders önskemål och krav - allt för att skapa så bra och marknadsanpassade produkter som möjligt.

Bakgrund

Cloud Connecteds historia började skrivas redan 2002, i handelsbolaget Nollettsjuett Interactive. Under de fyra första verksamhetsåren låg stort fokus på arbetet med det egna publiceringsverktyget CMSE. Under denna period utvecklades även ett inpasseringssystem till FMVs mässa CIMI.

År 2006 påbörjades utvecklingen av enkätverktyget InSurvey - som snart skulle bli ett popuplärt verktyg för enkätundersökningar inom diverse olika medlemsorganisationer.

Vid halvårsskiftet 2009 började embryot sås till vad som idag är EasyVote. Ett politiskt parti i vår kundbas önskade göra förändringar i enkätverktyget, som modifierade produkten mer åt att hantera e-val. Efter några mindre anpassningar bestämdes att fokus istället skulle läggas på att påbörja en helt ny produkt - EasyVote.