Företag

Precis som i en förening eller i ett politiskt parti, har bolag intressenter som deltar i val. De kanske mest centrala delarna är just valen till bolagens styrelser.

Låt EasyVote bli det verktyg som ökar ert företags demokrati!