Val i bostadsrättsföreningen

Med EasyVote kan ni enkelt administrera och bereda era val i föreningen. Era medlemmar kan på ett enkelt sätt rösta i valen direkt på era föreningsmöten eller avlägga sina röster hemma i efterhand inom den utsatta röstperioden.

EasyVote ersätter inte era förerningsmöten - utan kompletterar dessa genom att förenkla röstprocessen. Detta leder till ett högre valdeltagande och på så sätt en mer välmående, demokratisk förerning.


Varför ska vi ha EasyVote i vår förening?

Använd era föreningsmöten till att diskuera frågor istället för att administrera val. Valen kan ni enkelt skapa i förväg (eller på mötet). Tänk er sedan att era medlemmar har möjligheten att rösta en viss tid efter mötet. Då kan även de medlemmar som inte deltog på mötet rösta.


Dokument

Motionsmall till styrelsen Länk